9. Aaron Vandenbussche

20 jaar

Aaron is twintig jaar jong en student Burgerlijk Ingenieur aan de KU Leuven.

Hij heeft een passie voor wetenschappen, muziek en sport en woont sedert zijn twaalfde in Geel.

Van zijn prilste jeugd af is Aaron zich al bewust van de onrechtvaardigheden in de wereld. Hij is verontwaardigd over de horror die mensen elkaar aandoen voor geld en macht.

Hij steunt de PVDA, omdat het de enige partij is die wantoestanden luid, duidelijk en consequent aanklaagt.