33. Jan Reyniers

69 jaar

Jan Reyniers, 69 jaar, en al meer dan veertig jaar Gelenaar. Hij is met pensioen maar nog steeds actief als vertaler-redacteur voor de progressieve uitgeverij EPO en voor het PVDA-magazine Solidair.

Jan was vele jaren enthousiast lid van de Geelse Derdewereldraad waar hij onder meer het idee voor Zuidergekte bedacht en volledig uitwerkte. De laatste jaren specialiseerde hij zich in de problematiek van het falend sociaal woonbeleid. Met degelijk onderbouwde artikels en open brieven ondersteunde hij het verzet tegen het asociale en volkomen mis-plaatste ASTOR-project.

In zijn vrije tijd waagt hij zich wel eens aan eigen artistiek werk (theater, poëzie, verhalen, schilderwerkjes …).

Bij de vorige verkiezingen (2012) trok Jan de PVDA-lijst. Dit jaar hoopt hij als lijstduwer Greet Daems aan een zitje te helpen. “Wie in de volgende gemeenteraad minstens één consequent linkse stem wil horen, stemt in oktober PVDA!”