21. Özgür Corlu

38 jaar

Özgür is afkomstig uit Turkije. Hij is 38 jaar.

Hij wil zich zo goed mogelijk integreren in de Belgische maatschappij, maar stelt daarbij vast dat er veel ongelijkheid heerst. Daar wil hij iets aan doen. Ongelijkheid zorgt voor wrevel en zet mensen tegen elkaar op. Er is voldoende rijkdom in dit land om niemand in armoede te moeten storten.

Özgür is erg geïnteresseerd in sociologie, politieke economie en filosofie. Zijn hobby’s zijn wandelen, zwemmen, fietsen en studeren.