Skip to content

Hang een affiche en stop doorrijdend vrachtverkeer 

Op St. Dimpna moeten de leerlingen van 5 scholen nog steeds de weg delen met zwaar vrachtverkeer. Dit is levensgevaarlijk. Wij eisen dat het stadsbestuur dringend actie onderneemt.

Tijd om de excuses van stad Geel te doorprikken. Het stadsbestuur zegt dat ze zwaar doorrijdend vrachtverkeer niet kunnen verbieden omdat de Gasthuisstraat een gewestweg is. PVDA vindt dat er harder op tafel geklopt
moet worden bij de Vlaamse regering – het zijn immers dezelfde partijen (CD&V en N-VA) die daar de plak zwaaien.
Bovendien heeft PVDA nu achterhaald dat een verbod voor gewestwegen wel degelijk kan. Lees hier meer.

Onze eisen:
 Een onmiddellijk verbod op doorrijdend vrachtverkeer in het centrum.
Wanneer het niet mogelijk is om rond de stad te rijden, mag zwaar vrachtverkeer enkel passeren wanneer er geen leerlingen onderweg zijn van en naar school.

vrachtverkeer (1)