Skip to content

Steun de open brief en stop doorrijdend vrachtverkeer!

Op St. Dimpna moeten de leerlingen van 5 scholen nog steeds de weg delen met zwaar vrachtverkeer. Dit is levensgevaarlijk. Wij eisen dat het stadsbestuur dringend actie onderneemt, maar volgens het stadsbestuur (N-VA/CD&V) is het wachten op het doortrekken van de ring.

Na lang aandringen van Greet Daems, federaal parlementslid en gemeenteraadslid voor PVDA in Geel, verklaarde de schepen van mobiliteit Pareijn zich wél bereid individueel contact op te nemen met de firma's die hun vrachtwagens door St.-Dimpna jagen. Hij wil nu de transportbedrijven 'persoonlijk contacteren' en beleefd vragen of ze voortaan een andere route willen kiezen...

Wij willen hem aan zijn woord houden. Samen voeren we de druk op!

  • Tel het aantal vrachtwagens dat dagelijks voor uw deur passeert en noteer de naam van de firma's. Bezorg ons die gegeven via e-mail op geel@pvda.be of breng ze binnen op ons secretariaat: De Kameraad, Stationsstraat 35, Geel.

  • Stuur Vlaams minister Lydia Peeters uw klachten door via kabinet.peeters@vlaanderen.be.
    Hieronder een kant-en-klare open brief. Kopieer deze of klik op de knop hieronder om te versturen.

 

Geachte mevrouw de minister,

Ik ben zo vrij u een gevaarlijke en aanslepende verkeerssituatie te melden in Geel. Zonder drastische ingreep zal die vroeg of laat het leven kosten aan een van de honderden schoolkinderen die er dagelijks doorheen slalommen.

Het gaat om Gewestweg N142 die zich met een lengte van 1,3 km via de Gasthuisstraat, het St.-Dimpnaplein en de Logen door het centrum van Geel wringt. In en langs deze straten bevinden zich vijf scholen. Daarnaast zorgt het zware vrachtverkeer in deze dicht bewoonde straten voor lawaaihinder en een bijzonder belabberde luchtkwaliteit (zie resultaten van ‘Curieuzeneuzen’, een onderzoek van UA uit 2018).

Uw voorganger gaf in maart 2018 aan de gemeentebesturen in het Waasland de toestemming om maatregelen te nemen tegen doorgaand zwaar vrachtverkeer op de gewestwegen op hun grondgebied. Waarom zou zoiets in het Waasland wél kunnen en in Geel niet?

Waarom worden er geen initiatieven genomen in afwachting van het mogelijk doortrekken van de R 14? De geplande aanleg van een fietspad in de Gasthuisstraat (2022) en de heraanleg van het St.-Dimpnaplein (2024) zullen geen soelaas bieden zolang er geen verbod komt op het zwaar doorrijdend verkeer. Het zijn schijnoplossingen die het probleem slechts ten dele aanpakken en die de lawaai- en milieuhinder geenszins wegnemen.

Als alle bevoegde instanties op hun stellingen blijven, sleept de huidige situatie opnieuw voor minstens tien jaar aan.

 

Ik vraag u dan ook:

  1.  De nodige stappen te zetten om het zwaar vrachtverkeer op de N 142 zo snel mogelijk te verbieden.
  2. In afwachting van een totaalverbod het zware vrachtverkeer op de N 142 een strikt tijdslot op te leggen zodat onze scholieren zich veilig van en naar school kunnen begeven en de bewoners van de aanpalende woningen ongestoord van hun nachtrust kunnen genieten.

Met respect- en hoopvolle groeten.


buren