Toespraak van PVDA-lijsttrekker Greet Daems tijdens de nieuwjaarsreceptie van PVDA Geel op 20 januari 2018 in café Den Tour.

Beste vrienden,
Beste kameraden,

Hartelijk welkom en bedankt om met zovelen hier aanwezig te zijn.
Vorig jaar was alles nieuw en onbekend voor mij. Ik had er juist voor gekozen om voor PVDA de lijst te gaan trekken en was vastbesloten om die eerste zetel binnen te halen in de gemeenteraad van Geel.
Nu zijn we een jaartje verder en er is nog niet veel veranderd op dat vlak : alles is nog steeds nieuw en onbekend voor mij, en ik ben nog steeds vastbesloten om voor PVDA die eerste zetel binnen te halen.

Op andere vlakken is er dan weer wel veel veranderd. Met onze PVDA-ploeg, die dit jaar steeds groter en groter is geworden, hebben we er een jaar op zitten van keihard werken.
En samen met die grote, enthousiaste ploeg werken we toe naar de gemeenteraadsverkiezingen. Die komen stilaan dichterbij. Nog een 9-tal maanden voor de boeg. Maar een zitje veroveren in de gemeenteraad, dat doe je niet zomaar even.

Stad-maken moet van onderuit komen. We moeten de mensen hun gedacht vragen. En dat hebben we ook gedaan met onze Grote Bevraging. We hebben honderden mensen gevraagd wat er moet veranderen in Geel. En hoe? Hoe maken we van Geel een aangename stad?

Bouwen aan een warm, sociaal Geel doen we samen. Samen met iedereen van het middenveld, de sociale sector, de gemeentediensten en natuurlijk ‘de Gelenaar’.
We zijn de wijken ingetrokken, hebben aangebeld bij de mensen thuis, we zijn de markten rondgegaan, we hebben aan de bib gestaan...

We zijn thuisgekomen met heel veel ingevulde bevragingen. Zo’n zeshonderd tot nu toe. Proficiat aan iedereen die een bevraging heeft ingevuld en aan iedereen die uren vrije tijd heeft opgegeven om dit mee waar te maken. Dankjulliewel! Je kan nog tot eind deze maand de bevraging van Geel invullen op www.degrotebevraging.be

Want de Grote Bevraging loopt bijna ten einde. We gaan er nog 10 dagen keihard mee door en daarna gaan we de resultaten van de bevraging analyseren. Ik ben reuze benieuwd. Benieuwd naar de thema’s die de Gelenaar als prioritair beschouwt. Benieuwd naar de speerpunten die we daaruit zullen afleiden.

En ik geef jullie nu al graag mee dat we eind april / begin mei opnieuw de wijken in zullen trekken. Niet meer meer met onze Grote Bevraging, maar wel met de resultaten ervan. En we zullen daar ook ons verkiezingsprogramma uit de doeken doen.

Rondgaan met die Grote Bevraging, da’s echt een super toffe ervaring. De mensen zijn meestal heel enthousiast. Ze maken met plezier tijd vrij om hun mening over Geel te geven. En ze vertellen ook hun verhalen aan ons. We zijn dus niet alleen thuisgekomen met honderden bevragingen, maar ook met de verhalen van mensen. Dat ze bang zijn dat hun pensioen te klein zal zijn om hun rusthuis te kunnen betalen, dat ze ervoor vrezen op het einde van de maand hun rekeningen niet meer te kunnen betalen, ouders die vertellen dat ze elke dag met een klein hartje hun kinderen naar school laten fietsen, mensen die veel meer dan een derde van hun maandloon moeten uitgeven aan hun woning.

En die verhalen, die willen wij ook brengen in de gemeenteraad. Het overtuigt ons nog meer dat PVDA broodnodig is in Geel. Wij willen de Geelse problemen door de bril van de mensen bekijken en in alles pleiten voor sociale keuzes. PVDA is dè sociale oppositiepartij. Dat staat vast.

Wij zijn in Geel niet de enigen die deze verhalen horen op onze ronde. Onze kameraden in andere steden en gemeenten die ook rondgaan met hun Grote Bevraging worden geconfronteerd met soortgelijke verhalen. Dat bracht ons op het idee om vandaag al van start te gaan met een affichecampagne. Eentje waar deze thema’s duidelijk in terug komen.

Want we kunnen er niet omheen dat een betaalbare oude dag, armoede, het verkeer en betaalbaar wonen ons allemaal bezighouden. Zonder uitzondering. Wij kiezen resoluut voor een stad op mensenmaat. Een stad waar de gewone Gelenaar centraal staat en niet de private zorgbedrijven, de grondspeculanten of de projectontwikkelaars.

Dames en heren, ziehier in primeur, onze mooie campagne-affiches die de volgende maanden het Geelse straatbeeld zullen kleuren. Een warme oproep om straks eentje mee naar huis te nemen en achter jullie raam te hangen.
En dan nu dames en heren... op naar oktober. Wij zijn er klaar voor.

Onze andere manier van aan politiek doen, die zo eigen is aan PVDA. De tegenstem die we nu al zijn, de stem van onderuit, de stem voor een stad op mensenmaat: we zijn er klaar voor om die stem vanaf oktober ook in de gemeenteraad te vertegenwoordigen.

En ik kan jullie verzekeren dat onze verkiezingscampagne vanaf het begin over inhoud zal gaan. Wij willen geen zetel halen door met modder naar anderen te gooien, wij willen het niet hebben over postjes, strategische kartels of over wie burgemeester wordt. Met de PVDA staan we voor een integere politiek, van onderuit.

Het zal zweten en zwoegen worden. Het zal spannend zijn. We gaan jullie de komende weken en maanden nog keihard nodig hebben. Maar samen kunnen we dit. Samen maken we van Geel een stad op mensenmaat.