Skip to content

Nieuwjaars receptie 2024

Nieuwjaars receptie 2024

Op zaterdag 27 januari verzamelden zich een honderdtal PVDA-leden en sympathisanten op de Geelse nieuwjaarsreceptie. Geels gemeenteraadslid en kamerlid Greet Daems nam er het woord, evenals Vlaams parlementslid Jos D’Haese. Lees hier de speech van Greet Daems en bekijk onderaan de Foto’s.

Beste vrienden, kameraden, het eerste wat je traditioneel op een nieuwjaarsreceptie hoort te doen, is iedereen een gelukkig jaar toewensen. Daar wil ik dan ook graag mee beginnen. Namens de hele PVDA: een warm, liefdevol en gelukkig nieuwjaar voor jullie allemaal!

Ik hoef jullie niet te vertellen dat 2024 een bijzonder jaar wordt. Een jaar waarin we samen kiezen in welke richting we met onze samenleving willen gaan. 

En wij kiezen alvast kant. “Altijd aan jouw kant.” Dat is de slogan waarmee de PVDA naar de verkiezingen trekt. En die slogan zegt alles over de richting die wij uit willen gaan. Wij staan altijd aan de kant van de jongeren, van de gewone werkende mensen, van de kleine zelfstandigen en van iedereen die een andere samenleving wil. Altijd en overal. En dus ook in Geel stonden we de voorbije jaren altijd aan de kant van de gewone Gelenaars.

En dat kan je niet zeggen van ons Geels stadsbestuur. In woorden wel natuurlijk. In het bestuursakkoord staat de strijd tegen armoede ingeschreven als “een echte beleidsprioriteit”. Maar in de daden zien we toch totaal iets  anders: 

  • Na vijf jaar is het kinderarmoedecijfer gestegen. Eén op de zeven kinderen leeft in kansarmoede.
  • Er is geen wil om zelf rechtstreeks te investeren in sociale woningen terwijl er momenteel meer dan 1000 mensen op de wachtlijst staan.
  • Het stadsbestuur heeft 6000 euro per jaar! geschrapt die bedoeld was om de huurkosten te verlichten van de Geelse armoedeorganisaties.
  • En als kers op de taart heeft onze stad nu een verplichte gemeenschapsdienst ingevoerd voor langdurig werklozen in plaats van te zoeken naar structurele oplossingen om werkzoekenden duurzaam aan de slag te krijgen. Een absolute schande!

Dus het is duidelijk: Geel zal ons consequent links oppositiewerk ook in de komende jaren nodig hebben. En ik hoor dan wel eens: “Greet, jij zit daar helemaal alleen in de gemeenteraad… Dan kan je toch geen impact hebben.” Mensen vertellen me dan dat ze wel op PVDA willen stemmen, maar dat ze dan toch strategisch op de meerderheid zullen stemmen.

Het klopt dat ik voor PVDA alleen in de gemeenteraad zit. Maar het klopt ook dat we de voorbije jaren gewogen hebben op het politiek debat. We zijn wel degelijk in staat om impact te hebben en te wegen op het beleid. Dat komt omdat de PVDA een partij is die luistert naar de mensen, die weet wat er leeft, die de punten van de mensen op de agenda plaatst en samen met jullie de druk opvoert voor echte verandering. 

Een heel mooi voorbeeld is onze campagne tegen zwaar doorrijdend vrachtverkeer op St. Dimpna. Dankzij ons oppositiewerk heeft het stadsbestuur een serieuze bocht genomen.

In onze bevragingscampagne van 2018 waar we meer dan 700 mensen bevraagd hebben, wisten we dat mobiliteit en het zwaar doorrijdend vrachtverkeer op st. Dimpna was iets waar de mensen echt van wakker lagen.

We lanceerden een affichecampagne, waarbij heel wat buurtbewoners via een affiche aan hun raam hun ongenoegen over het vrachtverkeer lieten blijken. Het hing gewoon vol van onze affiches. ‘Geen excuses meer, stop doorrijdend vrachtverkeer’.  We zijn meerdere keren huis aan huis gegaan en hebben naar hen geluisterd. We zijn keer op keer in de gemeenteraad tussengekomen om op te komen voor de bewoners op St. Dimpna. We hebben altijd gepleit voor een tonnagebeperking, om nù  maatregelen te nemen. Maar die urgentie was er niet bij het stadsbestuur. Eerst klonk het dat de Gasthuisstraat een gewestweg is en dus hun bevoegdheid niet is. Daarna wilde men wachten op het doortrekken van de ring, maar ondertussen erkent ook de stad dat er iets moet veranderen en dat de mensen kwaad zijn. Het stadsbestuur heeft dus een serieuze bocht gemaakt in haar standpunt. Die bocht is onze verdienste vanuit de oppositie.  Je kan vanuit de oppositie dus wel degelijk het verschil maken. 

Vandaag zit ik nog als enige voor PVDA  in de gemeenteraad, maar dat zal na de verkiezingen van oktober zeker anders zijn. We zijn klaar om een versnelling hoger te schakelen: Ik heb 5 jaar ervaring in de gemeenteraad en we merken dat we sterker staan als partij, onze werking is gegroeid en we zijn actiever dan ooit op het terrein. Onze consequente houding aan de kant van de mensen wordt duidelijk op prijs gesteld. Wij hebben een duidelijke ambitie en dat is een forse vooruitgang. 

In oktober gaan we voor minstens twee zetels. En net zoals in 2018, zal ik die lijst trekken.  Ik ben enorm gemotiveerd om opnieuw de luis in de pels van het stadsbestuur te zijn en opnieuw  de stem van de Gelenaar te vertolken. In het voorjaar zullen we bekendmaken wie de andere kandidaten zijn. 

Beste vrienden en kameraden, ik wens jullie heel veel kameraadschap, strijdvaardigheid, energie en goesting om in dit belangrijke jaar de sociale golf te versterken en samen de PVDA klinkende overwinningen te bezorgen.

Altijd aan jouw kant!

Met dank aan Gaston Van Dyck  voor de foto's.

nrj Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NJR Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel
NRJ Geel