De Lijn plant een grote besparingsoperatie in heel Vlaanderen. Ook in Geel. Volgens Vlaams minister van mobiliteit worden er 39 bushaltes geschrapt in de stad, maar volgens de schepen van mobiliteit in Geel zijn dat 25 haltes. Welke haltes dreigen allemaal te verdwijnen? PVDA Geel neemt de plannen onder de loep.

.

Geschrapte haltes: zijn het er nu 25 of 39?

Als het van De Lijn afhangt zullen er 39 bushaltes worden geschrapt in Geel. Dat zeggen de cijfers die PVDA in het Vlaams Parlement opvroeg bij minister van mobiliteit Lydia Peeters. PVDA-gemeenteraadslid en parlementslid Greet Daems vroeg het Geelse stadsbestuur zich hiervoor te verantwoorden tijdens de gemeenteraad, waarop schepen van mobiliteit Marlon Pareijn dit “een raadsel” noemde. Volgens hem zullen er geen 39, maar 25 haltes worden geschrapt. Hoe kan je transparant communiceren naar de bevolking als de stad en de Vlaamse regering niet eens zelf weten welke bushaltes zullen verdwijnen? 

Of er nu nog 14 haltes extra worden geschrapt of niet, dit zijn al zeker de 25 haltes die De Lijn volgens het stadsbestuur wil schrappen: 

Volgende haltes worden geschrapt omdat er volgens De Lijn te weinig op- en afstappers zijn en omdat er een alternatieve bushalte in de buurt is: 

 • Roerdompstraat (Turnhoutseweg)
 • Sociaal huis (J.B. Stessensstraat) *
 • Netebrug (Veerleseweg)
 • Winkelomseheide (Winkelomseheide)
 • Dennenstraat (Winkelomseheide) *
 • Oude Brugweg (Lichtaartseweg)
 • Mannestraat (Logen) *
 • Galven (Retieseweg)
 • Nieuwland (Retieseweg)
 • Ericastraat (Retieseweg)
 • Domeinstraat (Retieseweg) *
 • Castelsebaan (Retieseweg)

* Het stadsbestuur zegt niet akkoord te gaan met het schrappen van deze 4 haltes. Dit toont aan dat zij verveeld zitten met de situatie en dat we met druk van onderuit meerdere haltes kunnen redden. 

 

Volgende haltes worden ook geschrapt. Er wordt bekeken of de haltes binnen het Vervoer op Maat nog wel bediend zullen worden:

 • Kunstijsbaan (Bel)
 • Textielbedrijf (Molseweg)
 • Bruulstraat (Bel)
 • Wijdbosstraat (Bel)
 • Molsebaan (Molseweg)
 • Bel Kerk (Bel)
 • Sint-Antoniusstraat (Sint-Antoniusstraat)
 • Stedelijke Werkplaats (Tessenderloseweg)
 • Tessenderloseweg (Tessenderloseweg)
 • Janssen Pharmaceutica (Bell Telephonelaan)
 • TBP (Bell Telephonelaan)
 • Agio Cigars (Liesdonk)
 • Liessel (Janssen Pharmaceuticalaan)

.

Bushaltes schrappen is een besparingsoperatie

De Lijn verandert haar hele busnet. Haltes waar volgens hen weinig op- of afstappers zijn of waar zich volgens hen een alternatieve halte op wandelafstand bevindt, worden geschrapt om meer te kunnen inzetten op attractiepolen. Als oplossing voor een aantal afgeschafte lijnen komt er ‘vervoer op maat’. Geen bus, maar een flextaxi of deelstep. Maar oudere mensen of gezinnen met kinderen zullen niet massaal overstappen van de bus naar een deelfiets. Dit is dus lang niet voor iedereen een alternatief. 

Een andere onaanvaardbare beslissing is dat er geen parallelliteit met de spoorweg mag zijn. Wanneer de treinsporen parallel lopen aan een bustraject, dan wordt dit bustraject geschrapt. Op die manier tref je de minst kapitaalkrachtigen, want een bus is veel goedkoper dan een treinrit. Veel Gelenaars gaan immers met de bus naar Mol, Herentals of Turnhout om een duur treinticket te ontwijken. Dat wordt dus niet meer mogelijk. En vanwege de ligging van de sporen, betekent dit dat Bel en Larum geen reguliere bediening meer zullen hebben, ook al ligt daar geen treinhalte.

Kortom, deze besparingsoperatie is een stap achteruit. Het heeft als gevolg dat er minder aanbod zal zijn en treft mensen in hun portemonnee. 

Is een stadsnet een oplossing?

De stad denkt erover om een eigen initiatief op poten te zetten in de vorm van een stadsnet. Maar het is niet aan steden en gemeenten om het openbaar vervoer te regelen en zo de weg naar nog meer privatiseringen vrij te maken. Stad Geel heeft net nood aan meer en beter openbaar vervoer, niet aan het afbreken van de publieke dienstverlening. Het is aan De Lijn om voor een kwaliteitsvol openbaar vervoersnet te zorgen. Als De Lijn vasthoudt aan haar besparingsplannen, moet de stad hier tegenin durven gaan. Dat is wat wij alvast zullen doen.