Skip to content

Armonea neemt Klein Veldekens over. Een volgende stap in de commercialisering van de zorg in Geel die te betreuren valt.

Armonea neemt Klein Veldekens over. Een volgende stap in de commercialisering van de zorg in Geel die te betreuren valt.
Armonea neemt Klein Veldekens over. Dat is een volgende stap in de commercialisering van de zorg in Geel die te betreuren valt. Want als zorgbeleid een verdienbeleid is dan krijg je wanbeleid.
 

Nadat eind mei het nieuws bekend werd dat woonzorgcentrum (WZC) Klein Veldekens onder verhoogd toezicht werd geplaatst, interpelleerde PVDA gemeenteraadslid Greet Daems op 22 juni de schepen van sociale zaken, Griet Smaers, hierover en sprak zich toen resoluut uit tegen privatisering van de zorg. “We moeten opkomen voor een sterke openbare sector met kwalitatieve, betaalbare en voor iedereen toegankelijke ouderenzorg.” 

Ook merkte ze tijdens haar interpellatie op dat het WZC Klein Veldekens op de rand van het faillissement stond en dat tegelijkertijd het stadsbestuur schaalvergroting ambieerde voor WZC Wedbos, dat in handen van de stad is. Daarom vroeg ze om te onderzoeken of een overname van WZC Klein Veldekens door de stad mogelijk was. Maar daar kon volgens Smaers geen sprake van zijn. “Jouw vraag tart alle verbeelding.” zei ze daarover.

Dat de stad niet wilde onderzoeken of een overname van WZC Klein Veldekens mogelijk was, is een gemiste kans. Klein Veldekens in openbare handen nemen zou een enorme opportuniteit zijn om betaalbare en kwaliteitsvolle openbare zorg te verstrekken. Maar door de overname door Armonea zal het aandeel commerciële zorgvoorzieningen alleen maar verder stijgen. Of er kwaliteitsvolle zorg kan gegarandeerd worden is ook nog een vraagteken. Van de Armonea groep werden de voorbije twee jaar maar liefst zes rusthuizen onder verhoogd toezicht geplaatst.  

De PVDA vindt dat de stad een verpletterende verantwoordelijkheid heeft in dit dossier. Het Astor project was immers hét prestigeproject voor het stadsbestuur. Ze negeerde de bijna 4000 bezwaarschriften en gaf toch een vergunning voor de zorgtoren die er willens nillens moest komen.