Skip to content

Overwinning: doorrijdend vrachtverkeer op St. Dimpna

Overwinning: doorrijdend vrachtverkeer op St. Dimpna

Zwaar doorrijdend vrachtverkeer op Sint Dimpna is een groot probleem. Op schooldagen delen massa’s jongeren de weg met zware vrachtwagens. Dat is levensgevaarlijk en PVDA Geel vindt, net zoals de buurtbewoners, dat het stadsbestuur dringend een tonnagebeperking moet invoeren. “Niet onze bevoegdheid”, klonk het echter op het stadhuis. “Want de Gasthuisstraat is een gewestweg en daar hebben we niks aan te zeggen.”

Daarom startte PVDA Geel in 2021 een succesvolle affichecampagne. De georganiseerde leden belden aan bij de bewoners van de Gasthuisstraat, het St-Dimpnaplein en de Logen om te vragen om de affiche goed zichtbaar aan het raam te hangen. De respons van de buurtbewoners was enorm. Wie toen op St. Dimpna passeerde, kon niet naast de honderden affiches kijken. 

De getuigenissen van de mensen nam Greet Daems, gemeenteraadslid voor PVDA, mee naar de gemeenteraad. Schepen van mobiliteit, Marlon Pareijn (CD&V), was daarop bereid contact op te nemen met transportfirma's die door St. Dimpna razen. Daarop hebben we de druk opgevoerd. We zijn opnieuw deur aan deur gegaan op St. Dimpna om de bewoners te informeren over het antwoord van schepen. Zij noteerden vervolgens de namen van de vrachtbedrijven en stuurden een klachtenbrief naar Vlaams minister van mobiliteit, Lydia Peeters. 

Ondertussen bleef raadslid Daems vragen stellen over de stand van zaken in dit dossier. Na een zoveelste interpellatie bekende schepen Pareijn dat hij de verkeerssituatie op St. Dimpna ook het grootste pijnpunt van de Geelse mobiliteit vindt. Hij had dit ook al aan Vlaams minister van mobiliteit, Lydia Peeters, gezegd maar kreeg naar eigen zeggen geen gehoor. “En als jullie mij niet geloven, dan moeten we maar eens allemaal samen, met heel de gemeenteraad, naar het kabinet van de minister gaan zodat jullie zelf kunnen horen wat ze daarover te zeggen heeft.”

De bocht van het stadsbestuur


En zo heeft het stadsbestuur beetje bij beetje een serieuze bocht gemaakt. Onder druk van PVDA en buurtbewoners zegt het stadsbestuur nu ook “Stop doorrijdend vrachtverkeer”

Eerst werd de paraplu nog opengetrokken ‘het is niet onze bevoegdheid’. Daarna was het van ‘we moeten wachten op het doortrekken van de ring’ en nu zeggen ze ‘We kunnen niet blijven wachten. Er moet nu een tonnagebeperking komen. Het is politiek niet meer verkoopbaar en de mensen zijn kwaad. ’

Een brief vanuit de gemeenteraad

Op  17 november 2022 vond het gesprek met het kabinet van de minister plaats. De minister zelf vond het niet nodig aanwezig te zijn. Enkel de burgemeester en de schepen van mobiliteit waren welkom, van een gesprek met de voltallige gemeenteraad kon geen sprake zijn. Maar de Geelse delegatie heeft wel een nota overhandigd die ondertekend was door de volledige gemeenteraad.

Minister Peeters houdt het been stijf. Ze wil niet weten van een tonnagebeperking enkel en alleen op St. Dimpna. Zoiets kan volgens haar enkel gemeenteoverschrijdend worden aangepakt. 

Dat is volgens PVDA geen goede reden voor haar njet. PVDA Geel blijft strijdbaar. We houden de druk hoog in de gemeenteraad en op het terrein en stoppen niet voordat een verbod op doorgaand vrachtverkeer effectief wordt ingevoerd. Wordt vervolgd.