Skip to content

PVDA Geel eist verbod op (zwaar) doorgaand vrachtvervoer in centrum

PVDA Geel eist verbod op (zwaar) doorgaand vrachtvervoer in centrum
 

"Het is niet onze bevoegdheid." Dat is een excuus dat we keer op keer te horen krijgen wanneer het gaat over een verbod op doorrijdend verkeer op St. Dimpna. Maar PVDA heeft ontdekt dat gemeentebesturen wél vrachtverkeer op haar grondgebied kan verbieden. Ook als het gaat over gewestwegen. Tijd om de excuses van stad Geel te doorprikken.

Er blijft veel (zwaar) doorrijdend vrachtvervoer door de kern van St. Dimpna rijden, ondanks eerder genomen maatregelen zoals het Charter werftransport. Deze maatregel heeft te weinig impact om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren. Werftransport moet zoveel mogelijk gebruik maken van het hogere wegennet in plaats van lokale wegen, en Gasthuisstraat, St Dimpnaplein en Logen zijn gewestwegen. Dat heeft als gevolg dat de leerlingen van basisschool St. Dimpna, De Burgstraat, de SAIO, de Zeppelin en het St. Dimpnacollege voor en na school nog steeds de weg delen met (zwaar) vrachtvervoer. Het charter is dus een lege doos.

Effectieve maatregelen blijven uit, hoewel ze echt dringend zijn. Wij willen niet wachten totdat de ring zal worden doorgetrokken of erger nog: totdat er een (zoveelste) ongeluk gebeurt. Het stadsbestuur zegt keer op keer niet bevoegd te zijn om zwaar doorrijdend vrachtverkeer te verbieden omdat de Gasthuisstraat een gewestweg is. PVDA heeft altijd aangegeven dat er niet hard genoeg op tafel wordt geklopt bij de Vlaamse regering – Het zijn immers dezelfde partijen (CD&V en NV-A) die daar de plak zwaaien – maar heeft nu ook bewijsmateriaal dat aantoont dat stad Geel wel degelijk zo’n verbod kan invoeren. In maart 2018 heeft toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts toestemming gegeven aan de Wase gemeentebesturen om maatregelen te nemen tegen doorgaand zwaar vrachtverkeer in de regio. Zelfs een snelle blik op dat plan toont aan dat daarbij ook gewestwegen zijn opgenomen. Lees meer hierover. 
Dat onze burgemeester het niet klaar speelt om de verkeersproblematiek op te lossen – terwijl Ben Weyts haar partijgenoot is en ze tijdens de vorige legislatuur in dezelfde Vlaamse regering zaten – is onbegrijpelijk.

De excuses zijn dus doorprikt. Het stadsbestuur zal zich dus niet meer kunnen verschuilen achter het verhaal van bevoegdheden. Wij zullen dit niet loslaten. Wat in het Waasland kan, moet in Geel ook kunnen. 

 


Foto's 2018 Critical Mass Bike Ride Geel II - GO met de Gele V(e)lo