Skip to content

Open brief: geen schimmelwoningen in Geel!

Open brief: geen schimmelwoningen in Geel!
 

Meerdere sociale woningen in de Vidse, Meidoornstraat en Koekoekstraat kampen met vocht- en schimmelproblemen. Dat heeft PVDA Geel vastgesteld tijdens een bevraging in de buurt. Samen met de buurtbewoners overhandigden wij daarom een open brief en een geschenkmand met anti-schimmelproducten aan de Geelse Huisvesting. Lees hier de open brief.

Dat er schimmelproblemen zijn in de sociale woningen in de Vidse, Meidoornstraat en Koekoekstraat is al enkele jaren bekend bij de Geelse Huisvesting en het stadsbestuur. Al in 2019 heeft PVDA dit aangekaart. Maar tijdens een recente bevraging in de buurt werd vastgesteld dat deze problemen nog steeds niet verholpen zijn. “In het meerjarenplan van de stad staat dat deze woningen in 2023 gerenoveerd zullen worden. Maar tot die tijd wonen de huurders in slechte omstandigheden én moeten zij ook nog verhoogde onderhoudsgelden betalen. Dit kan niet” aldus Gert Nuyts, verantwoordelijke sociaal wonen voor PVDA Geel. 
PVDA Geel trok de wijken rond met de vraag om een open brief aan de Geelse Huisvesting te ondersteunen. Buurtbewoners schaarden zich massaal achter de voorstellen van PVDA Geel om de problemen structureel aan te pakken. In de open brief staat onder meer de eis om in kaart te brengen in welke woningen de vocht- en schimmelproblemen zich precies voordoen en de eis om deze schimmel te behandelen of definitief te verhelpen. 
“Om de Geelse Huisvesting op weg te helpen overhandigden we naast de open brief ook een geschenkmand met anti-schimmelproducten. Een ludieke kwinkslag, maar wel met een duidelijke boodschap. De huurders kunnen zich immers alleen maar met dit soort poetsproducten behelpen, maar de Huisvesting kan zoveel meer.”

 

Lees hier de open brief:

 

 

Beste sociale huisvestingsmaatschappij,

PVDA Geel is bezorgd over het welzijn van de sociale huurders in onze stad. De Pano-reportage van woensdag 17 februari maakte duidelijk dat kwaliteitsvol wonen niet voor iedereen in Vlaanderen mogelijk is. Schimmel op de muren, minder dan tien graden in huis, enkele beglazing, … De omstandigheden waarin sommige huurders worden gedwongen om te leven is mensonterend. De beste manier waarop dit recht gegarandeerd kan worden is door te investeren in sociale woningen. Niet enkel dient het aandeel sociale huurwoningen voldoende hoog te zijn, ook de kwaliteit dient centraal te staan. Ook sociale huurders hebben het recht op een kwaliteitsvolle woning.

Naast het feit dat in Geel de wachtlijst voor een sociale woning nog steeds veel te lang is, is ook de kwaliteit van sommige woningen simpelweg onvoldoende. Wat ons vooral zorgen baart is dat er meerdere woningen van de Geelse Huisvestingsmaatschappij met verregaande vocht- en schimmelproblemen te kampen hebben. Dit verdient de onmiddellijke aandacht, vooreerst omwille van de impact op het welzijn en de gezondheid van de bewoners, maar ook omwille van de nalatigheid in de wettelijke verplichtingen die de SHM heeft ten aanzien van het onderhoud en herstellingen aan de woningen van zijn huurders.

Concreet hebben wij weet van twee wijken waarin deze problemen zich (nog steeds) voordoen. De Vidse-Meidoornstraat en de Koekoekstraat.

In 2019 werden wij op de hoogte gebracht van diverse problemen die aanwezig waren in de sociale huurwoningen van de Vidse. Vocht en schimmel, lang wachten op de nodige herstellingen, gebrekkige communicatie,... Deze woningen uit de jaren 50 waren duidelijk toe aan renovatie. En die stond wel op de planning maar werd telkens uitgesteld. Hierdoor heerste er een gevoel van onzekerheid bij de huurders, dit nog eens bovenop de slechte staat van de woningen. Ons gemeenteraadslid Greet Daems kwam hierover tussen op de gemeenteraad en RTV maakte er destijds een reportage over. Beschamende toestanden voor de Barmhartige Stede! In de gemeenteraad kregen wij te horen dat de afbraak gepland was voor 2021. Dit blijkt alvast te kloppen. Maar wel enkel voor een deel van de woningen. Ongeveer de helft (fase 2 en 3) komt pas eind 2023 aan bod. Aangezien we in 2019 te horen hebben gekregen dat er geen grote investeringen zouden gebeuren in woningen die toch afgebroken gaan worden leeft nu de angst dat er aan de schimmel/vochtproblemen niets zal gebeuren in de volgende 3 jaren.

Ook vanuit de Koekoekstraat bereikte ons vorig jaar een schrijnende getuigenis in verband met vocht- en schimmelproblemen. We hebben een rondgang georganiseerd in de wijk en we ontdekten spijtig genoeg dat het geen alleenstaand geval was. Aangezien een deel van de woningen (oneven huisnummers) van de Koekoekstraat geen eigendom zijn van de Geelse Huisvesting zijn totale renovaties van de woonblokken onmogelijk, zoals wel gepland is voor andere delen van De Leunen. Hiervoor kunnen wij begrip opbrengen. Niettemin vinden we dat de Geelse Huisvesting de aanwezige problemen en gebreken moet aanpakken.

Concreet vragen wij dat de Geelse Huisvesting:

1. in kaart brengt bij welke woningen van Fase 2 en Fase 3 van de renovatie van de Vidse en Meidoornstraat zich vocht- en schimmelproblemen voordoen. Alsook bij de oneven nummers van de Koekoekstraat.

2. De vocht- en schimmelproblemen op structurele wijze verhelpt of op regelmatige tijdstippen behandelt.

Van een sociale verhuurmaatschappij verwachten we dat ze het als haar opdracht beschouwt om zulke situaties per direct recht te zetten. Deze situaties opnieuw of nog langer gedogen onder het mom van geplande investeringen is onaanvaardbaar voor de bewoners en is onaanvaardbaar voor PVDA Geel.

Wij begrijpen dat de Geelse Huisvesting een inhaalbeweging aan het maken is en we juichen toe dat een deel van de beschreven woningen gerenoveerd zullen worden. Maar evenzeer mag ze toch in staat zijn om, in de tussentijd, deze gebreken te verhelpen. Opdat op zijn minst de gezondheid van deze huurders niet langer dient te worden geschaad door de aanwezigheid van vocht- en schimmelproblemen.

 

Hoogachtend,

 

Greet Daems - Gemeenteraadslid PVDA

Gert Nuyts - Verantwoordelijke PVDA SOWO