Skip to content

Gerommel in de marge met enkele goedbedoelde maatregelen

Gerommel in de marge met enkele goedbedoelde maatregelen
 

Het Geelse stadsbestuur heeft een meerjarenplanning klaar. PVDA Geel vindt het plan op verschillende domeinen ontoereikend en heeft het op de gemeenteraad van maandag 16 december niet goedgekeurd. Ontdek hier waarom. Het meerjarenplan is een gemiste kans is omdaadkrachtig de sociale kaart te trekken. Toch wil het stadsbestuur ons laten geloven dat zij van de strijd tegen armoede een echte beleidsprioriteit maakt. Hoe kan je dat in ’s hemelsnaam waar maken als je niet investeert in betaalbaar wonen? We lezen in de meerjarenplanning geen enkele concrete maatregel om wonen betaalbaar te maken voor mensen met een beperkt inkomen.

De cijfers zien er nochtans niet goed uit. Inwoners met een laag inkomen moeten in de praktijk minstens 30 procent van hun inkomen afgeven aan huur. Meer dan de helft van de Geelse huurders besteedt meer dan 30 procent van het gezinsinkomen aan wonen. In vergelijking met andere provinciesteden zoals Turnhout, Lier, Mol en St.-Truiden, ligt dat cijfer in Geel het hoogst (bron: omgevingsanalyse stad Geel)

In het meerjarenplan lezen we dat de stad de renovatiepremie inzet om betaalbaar wonen te faciliteren. Jammer genoeg is deze maatregel niet bedoeld voor huurders met een (te) klein inkomen. Een huurwoning zoeken op de sociale woonmarkt dan maar? Jammer maar helaas, er wachten vandaag al meer dan 1000 mensen op een sociale woning. Daarnaast is de ambitie van de stad wat betreft sociaal wonen ronduit bedroevend. Het stadsbestuur streeft naar een sociaal huuraanbod van 6% (het Vlaamse gemiddelde). 6%, terwijl het vandaag op 5,6% staat… dat kan je toch moeilijk ambitieus noemen?

Het tweede grote pijnpunt vinden wij het mobiliteitsplan van de stad. De ambitie van de stad om het STOEP-principe toe te passen vinden wij goed. Hier gaat de aandacht eerst gaat naar Stappers, dan naar Trappers, Openbaar Vervoer en tot slot naar Elektrische- en Personenwagens.

We zien dan ook enkele goedbedoelde maatregelen en investeringen voor fietsers. Maar wij vrezen dat de veiligheid van fietsers en voetgangers niet gegarandeerd kan worden zolang doorrijdend verkeer niet geweerd wordt. Voor zwaar doorrijdend vrachtverkeer in het bijzonder pleit PVDA Geel al jaren voor een absoluut verbod. Het tragische ongeluk met het 11-jarige jongetje Celio uit Aalst zindert nog na. Wij willen niet wachten op zo’n ongeluk vooraleer de stad daadwerkelijk doorrijdend vrachtverkeer weert. Wij vragen een mobiliteitsplan met structurele ingrepen over alle beleidsniveaus heen. Mèt een doordacht plan om zwaar vrachtverkeer uit onze stadskernen te houden, mèt een geïntegreerd en sterk Openbaar Vervoersplan. De voorstellen die nu voorliggen, zullen slechts zorgen voor wat gerommel in de marge.

Ook het luik klimaat baart ons zorgen. De grote ecologische uitdagingen blijven onbeantwoord. We lezen opnieuw enkele goedbedoelde maatregelen zoals bijvoorbeeld voedselverspilling tegengaan en herbruikbare drankbekers invoeren op evenementen. Dat laatste is zelfs gewoon bij wet verplicht. Voor ons blijft de hamvraag: Welke concrete maatregelen neemt de stad Geel zodat ze tegen 2030 40% CO2 zal besparen tegenover 2011. Deze ambitie werd door het stadsbestuur ondertekend via de burgemeestersconvenant. Met de acties die omschreven staan in het meerjarenplan en zonder de bijhorende budgetten halen ze dat nooit.