Skip to content

PVDA pleit voor fietsveiligheid en sterk openbaar vervoer

PVDA pleit voor fietsveiligheid en sterk openbaar vervoer
 

Op 4 mei staat het mobiliteitsplan op de agenda van de gemeenteraad. In december ‘19 maakte Greet Daems, gemeenteraadslid voor PVDA, de opmerking dat de plannen die toen voorlagen slechts zouden zorgen voor wat gerommel in de marge. Nu zijn de plannen nog wat gewijzigd maar voor Daems blijven te veel vragen vaag of onbeantwoord. PVDA zal haar goedkeuring dan ook niet geven.

Fietsveiligheid moet gegarandeerd worden

Stad Geel is van plan om een fietszone in te voeren. Dat is een aaneensluiting van fietsstraten waarbij de fietser de hoofdgebruiker is en de auto’s de fietsers niet mogen inhalen. We vinden deze geplande fietserszone een goede maatregel. Het verhoogt de veiligheid van de zwakke weggebruiker en bevordert de leefbaarheid van het centrum. Maar tegelijk vrezen we dat de veiligheid van fietsers niet gegarandeerd kan worden zolang doorrijdend verkeer niet actief uit het centrum geweerd wordt. Hoe de stad die auto’s of ander gemotoriseerd vervoer zal weren, staat niet vermeld in het mobiliteitsplan. Schepen van Mobiliteit Marlon Pareijn wil naar eigen zeggen eerst afwachten wat het effect is van de fietserszone. Dit is een foute keuze volgens PVDA. Een fietszone kan enkel kan slagen als er minder auto’s dan fietsers door deze straten rijden.

We stellen ons ook vragen bij de inrichting van de Nieuwstraat, dè Geelse winkelstraat bij uitstek. Die krijgt enorm veel doorrijdend verkeer te verwerken. Schepen Marlon Parijn laat weten dat de route via de Nieuwstraat ontraden zal worden. Hoe dat zal gebeuren, wordt volgens Parijn nog verder onderzocht. Pareijn zegt dat er heel wat mogelijkheden zijn, dat er veel gedaan kan worden. Wij vinden het onaanvaardbaar dat in deze fase van het mobiliteitsplan hier nog geen concrete voorstellen kunnen gegeven worden. De Fietsersbond vraagt de stad in haar nieuwsbrief om duidelijk te kiezen voor een autoluwer maar bereikbaar centrum en geeft daarbij verschillende concrete suggesties. Ook de officiële adviesorganen van de stad gaven uitgebreid advies om doorrijdend verkeer te weren. De oplossingen liggen voor het rapen, langer wachten heeft geen zin.

Sterk openbaar vervoer is nodig

Bij de uitwerking van het Geelse Openbaar Vervoer zijn er ook nog teveel vraagtekens. Stad Geel zal samen met de vervoersregio onderzoeken of een stadsnet of aangepast stadseigen vervoer realistisch of noodzakelijk is. “zal onderzoeken” is opnieuw too little, too late. Zeker wanneer voorspeld kan worden dat de buslijnen op termijn zullen wegvallen voor de inwoners van Larum of Bel omdat De Lijn van plan is om het busnetwerk niet te laten concurreren met andere vormen van het Openbaar Vervoer. Dat wil zeggen dat er geen bussen meer vertrekken naar Mol, Olen of Herentals omdat dat concurrentie zou opleveren met de NMBS.

Greet Daems herhaalt op de gemeenteraad van 4 mei de vraag die ze bij het eerste ontwerp van het mobiliteitsplan ook al stelde. PVDA vraagt een mobiliteitsplan met structurele ingrepen over alle beleidsniveaus heen. Mèt een doordacht plan om doorrijdend verkeer (inclusief zwaar vrachtverkeer) uit onze stadskernen te houden, mèt een geïntegreerd en sterk Openbaar Vervoersplan. Want de voorstellen die nu voorliggen, zullen slechts zorgen voor wat gerommel in de marge.