Skip to content

Participatieraad of een echt democratisch Geel?

Participatieraad of een echt democratisch Geel?
 

Sommigen waren misschien verwonderd om te zien dat PVDA Geel niet deelneemt aan de zogeheten ‘participatieraad’. In het Dimpna- en Gerbernusmemorandum was te lezen hoe dit initiatief van enkele Geelse partijen zou moeten bijdragen tot een betere burgerparticipatie. Tijdens de Grote Bevraging merkten ook wij op dat slechts 12 procent vindt dat het stadsbestuur met hen rekening houdt. Biedt een nieuwe 'participatieraad' de oplossing?Het Geelse stadsbestuur toont al langer dat het problemen heeft met inspraak en tegenspraak. Bij de komst van de Astortoren legde het stadsbestuur 2700 bezwaarschriften naast zich neer. Ook bij het kerkenplan voor de herbestemming van de Geelse kerken was er maar weinig burgerinspraak. Het plan werd kant en klaar voorgesteld aan de deeldorpen. Opmerkingen konden wel gegeven worden, maar dan enkel om in verslagen te verdwijnen. Volgens ons is het klaar en duidelijk: er moet dringend meer inspraak komen in Geel. Dat betekent echter niet dat er een extra raad zonder echte beslissingsmacht ingevoerd moet worden. Het idee van zo'n 'participatieraad' verwonderde ons, aangezien zo’n raad namelijk al bestaat: de gemeenteraad. Samen met het schepencollege heeft de stad al de nodige raden om te luisteren naar de burgers. Toegegeven het schepencollege is nog te vaak een zwarte doos, waarin zonder veel transparantie het beleid van Geel bepaald wordt. Terwijl de gemeenteraad herleid wordt tot een ‘afstempelmachine’ waarin ja geknikt wordt op zaken die eigenlijk al beslist zijn in het schepencollege.

Echte burgerinspraak is wel degelijk mogelijk. Niet enkel door nieuwe voorstellen in te dienen en de burger te verplichten mee te gaan in een traag politiek proces, maar door bij elke beleidsmaatregel het advies in te winnen van de bevoegde adviesraad en van de betrokken mensen. De discussie rond de participatieraad leek ons de ideale gelegenheid om in primeur een deel van ons partijprogramma te onthullen. Hierin kan je lezen hoe de PVDA onze stad wil omtoveren tot de democratische stad die de Gelenaar verdient.

Lees hier in primeur het hoofdstuk "Democratische Stad" uit ons stadsprogramma