Skip to content

PVDA pleit voor een overname van woonzorgcentrum Klein Veldekens door de stad.

PVDA pleit voor een overname van woonzorgcentrum Klein Veldekens door de stad.

Woonzorgcentrum Klein Veldekens staat onder verhoogd toezicht. Dit gebeurde na drie inspectiebezoeken in het kader van vastgestelde tekorten. Voor PVDA-Geel is de maat vol.  De partij stelt voor om een einde te maken aan de vzw Astor. Een buurtbevraging kan de weg wijzen en stad Geel kan het woonzorgcentrum overnemen.

PVDA-Geel heeft altijd vraagtekens geplaatst bij het commercieel project van vzw Astor. Het enige criterium voor dit commerciële privé-initiatief is dat van de winstcijfers. En daar zijn de bewoners het slachtoffer van.

Drie jaar na opening staat het woonzorgcentrum (WZC) al onder verhoogd toezicht. De bewoners betalen 300 euro per maand meer dan in het openbare WZC Wedbos, maar ze krijgen er slechtere zorg voor in de plaats. Ze moeten vaak zelf vragen achter hun medicatie en een bad nemen kan niet elke week. Er ontbreken handgrepen in de toiletten en er is geen kineruimte,…
 
De directie van vzw Astor zijn steenrijke, niet onbesproken zakenlui en het is opnieuw duidelijk dat ze gedreven zijn door winstcijfers en niet door goede zorg.
Het verhoogd toezicht is de druppel. De bewoners van Klein Veldekens verdienen beter. Laat ons daarom eindelijk een einde maken aan de vzw Astor. De wonde heeft al lang genoeg geëtterd.
 
Er is geen plaats in Geel voor firma’s die winst willen maken op kap van ouderen. Wel voor een sociaal project dat ten dienste staat van de bewoners én de ouderen.
Op de gemeenteraad van 5 juni 2023 heeft Griet Smaers, schepen van sociale zaken, haar wens uitgesproken voor schaalvergroting van het openbaar WZC Wedbos. Er komt een marktverkenning om samen te werken met een WZC uit de buurt. (Lees: de deur naar privatisering wordt op een kier gezet)
 
We ijveren met de PVDA voor een openbare, betaalbare en kwalitatief hoogstaande ouderenzorg. Commerciële initiatieven passen niet in die visie. Daarom pleiten wij met PVDA-Geel voor een overname van het WZC Klein Veldekens door de stad.