Skip to content

Pvda stelt zich vragen over het bestuur van ziekenhuis Geel

Pvda stelt zich vragen over het bestuur van ziekenhuis Geel
Nijdige woorden van burgemeester Vera Celis en schepen van Sociale Zaken Griet Smaers op de gemeenteraad van maandag 4 september. De volledige oppositie werd afgeschilderd als wolven die bloed geroken hebben. Een terechte reactie van Greet Daems op deze kritiek 👇
 
“Het is onze taak om uit te spitten wat daar gaande is. Het gaat om antwoorden die de Gelenaar ook wil krijgen. Het is straf dat ons verweten wordt dat we informeel geen uitleg hebben gevraagd. De gemeenteraad lijkt me net de plek bij uitstek om dat te doen.”
Wanneer de CEO van het ziekenhuis wordt ontslagen door de Raad Van Bestuur (RVB). Wanneer de voorzitter van die RVB daarna zelf ontslag neemt en wanneer de CEO daaropvolgend terug aan boord gehaald wordt door diezelfde RVB. Dan is er iets ernstigs aan de hand.
 
Het personeel kwam uit de lucht gevallen. Zij reageerden met een petitie om duidelijkheid te vragen, om open dialoog. Ook de gemeenteraad kreeg geen deftige antwoorden.
We willen de beweegredenen van de RVB weten. We hebben al zoveel versies gehoord. Je voelt aan alles dat het niet gaat over een bezorgdheid over welzijn van het personeel. Een verpleegkundige die ik deze week nog hoorde zei me: “Waar ik echt van wakker lig, is dat mijn collega’s en ik al 2 maanden overuren aan het draaien zijn door een personeelstekort. Omdat er teveel mensen uitvallen door de hoge werkdruk”. Maar daar gaat het niet over. Het gaat ook niet over goede medische zorg voor de patiënten.
 
Wat is het dan wel? Alles lijkt erop dat het hier gaat over postjes, over een interne machtsstrijd, over eigenbelang en politieke afrekeningen.
En dat draagt er toe bij dat veel mensen de politiek beu zijn. Gedegouteerd over achterkamerpolitiek. Daar zijn de politiek afgevaardigden in de RVB mee verantwoordelijk voor. Daarom vinden we het terecht dat de burgemeester en Luc Verguts hun politieke verantwoordelijkheid nemen door een stap opzij te zetten in de RVB.
 
Wij willen vertegenwoordigers in de RVB die wel bereid zijn om de gemeenteraad in te lichten op een correcte manier. Wij willen vertegenwoordigers die - voordat ze een drastische beslissing nemen - ook luisteren naar het personeel.
Tot slot delen wij ook de bezorgdheid van het personeel dat deze kwestie de goede werking van het ziekenhuis in gevaar kan brengen. Er wordt momenteel een fusie van regionale ziekenhuizen voorbereid. Dat is niet niets. Dit gaat over nabijheid van zorg. Het goede verloop ervan mag niet afhangen van politieke spelletjes.