Betaalbaar wonen is een recht

Door de coronacrisis hebben veel mensen inkomensverlies en is het voor hen moeilijk om rond te komen. Voor sociale huurders, die door deze crisis technisch werkloos werden, is het mogelijk om hun huurprijs te laten verlagen. Omdat niet iedereen daarvan op de hoogte is gebracht, verspreidde PVDA Geel de nodige informatie.

Mobiliteitsplan Geel: PVDA pleit voor fietsveiligheid en sterk openbaar vervoer

Op 4 mei staat het mobiliteitsplan op de agenda van de gemeenteraad. In december ‘19 maakte Greet Daems, gemeenteraadslid voor PVDA, de opmerking dat de plannen die toen voorlagen slechts zouden zorgen voor wat gerommel in de marge. Nu zijn de plannen nog wat gewijzigd maar voor Daems blijven te veel vragen vaag of onbeantwoord. PVDA zal haar goedkeuring dan ook niet geven.

Merci aan alle coronahelden

Chocolaatjes en een dikke Merci voor de Geelse helden. De PVDA-leden zijn de voorbije dagen in hun eigen buurt iets lekkers en een kaartje gaan brengen.

Meerjarenplanning Geel: Gerommel in de marge met enkele goedbedoelde maatregelen

Het Geelse stadsbestuur heeft een meerjarenplanning klaar. PVDA Geel vindt het plan op verschillende domeinen ontoereikend en heeft het op de gemeenteraad van maandag 16 december niet goedgekeurd. Ontdek hier waarom.

Lees hier 't Frank Blad (voorjaar 2020)

Ontdek hier 't Frank Blad, onze eerste rebelse stadskrant van 2020. We blikken terug op enkele mooie acties van het afgelopen jaar. Denk aan de actie tegen het verhogen van de poetskosten in de sociale huurwoningen van de Geelse Huisvesting, denk aan de strijd van de Witte Woede en hun noodfonds voor een zorg op mensenmaat of denk aan onze verkiezingsoverwinning op 26 mei. Dat en veel meer in deze voorjaarseditie van 't Frank Blad.

Sociale Huisvestingsmaatschappij ontvangt gratis poetsbeurt

PVDA Geel en de bewoners van de sociale woningen in de Eikenstraat sloegen vrijdag 28 juni de handen in elkaar. Zij trakteerden het de Geelse Huisvesting op een gratis poetsbeurt. Hiermee willen ze de verhoging van de kuisgelden voor de sociale huurders in de Eikenstraat aankaarten. Samen met PVDA-gemeenteraadslid Greet Daems overhandigden ze een petitie aan Yasmine Driesmans, directrice van de Geelse Huisvesting.

Het signaal van de hoop: lessen uit de PVDA-kiescampagne

Er kan geen enkele twijfel over bestaan: de PVDA is een winnaar van de afgelopen verkiezingen. Over heel het land boekten we successen. In Wallonië en in Brussel zijn we de sterkste stijger. In Vlaanderen kenden we de op één na grootste groei. Die doorbraak is opmerkelijk om verschillende redenen. Een feit staat als een paal boven water: deze overwinning werd ons niet in de schoot geworpen, we hebben ze collectief afgedwongen.

Bestuursakkoord Geel: veel denken... weinig doen aan de sociale en ecologische uitdagingen

Het Geelse bestuursakkoord kondigt aan dat de komende jaren in het Geelse stadhuis vooral veel zal nagedacht worden: over “integrale visies”, over “het plannen van actieplannen” en over screenings. Maar wat het stadsbestuur nu concreet gaat DOEN? Tot welke becijferde doelstellingen het zich sociaal en ecologisch engageert? Daarover staat in het akkoord zo goed als niets. Gemeenteraadslid Greet Daems van de PVDA is teleurgesteld. Zij zal dit akkoord niet goedkeuren.

Schud ze wakker

Voor een sociaal, groen en betaalbaar Geel.Ontdek onze gloednieuwe verkiezingsfolder.

Participatieraad of een echt democratisch Geel?

Sommigen waren misschien verwonderd om te zien dat PVDA Geel niet deelneemt aan de zogeheten ‘participatieraad’. In het Dimpna- en Gerbernusmemorandum was te lezen hoe dit initiatief van enkele Geelse partijen zou moeten bijdragen tot een betere burgerparticipatie. Tijdens de Grote Bevraging merkten ook wij op dat slechts 12 procent vindt dat het stadsbestuur met hen rekening houdt. Biedt een nieuwe 'participatieraad' de oplossing?